V průběhu projektu jsou prezentovány možnosti využití internetu ve vzdělání i v podnikání, ale i možnosti pro uživatele se zdravotním postižením. Součástí Března měsíce internetu jsou tradičně odborné konference zaměřené na různé skupiny uživatelů internetu.

Začátkem března se uskutečnilo v Praze Elearning fórum, které se soustředilo na využití e-learningu v různých typech vzdělávání. Následující konference v Kongresovém centru v Praze představila několik žhavých technických novinek usnadňujících lidem s různým postižením ovládání počítače. Představen byl nový program MyDictate, jehož autory jsou výzkumníci z Technické univerzity v Liberci.

Počítač převede mluvené slovo do textové podoby

Program byl vyvinutý speciálně pro potřeby osob, jež nemohou při práci s PC používat ruce. Umožňuje jim zadávat do počítače text poměrně snadným a přirozeným způsobem pomocí hlasu.

Tým odborníků ze Západočeské univerzity v Plzni poté přiblížil několik dalších směrů, ve kterých řečové technologie pomáhají překonávat bariéry lidí se zdravotním postižením. Jde o automatické titulkování televizních pořadů, automatický překlad znakové řeči do češtiny, převod mluvené řeči do znakové a další oblasti.

Jednání konference bylo tlumočeno nejen do znakového jazyka, ale simultánně bylo mluvené slovo přepisováno a promítáno na plátno. Technologie tak umožňuje účast na konferenčních akcích i neslyšícím, kteří neovládají znakový jazyk.

Osvětu o internetu šíří hlavně knihovny

Také veřejné knihovny se tradičně připojily ke kampani Březen měsíc internetu. V současné době poskytuje přístup k veřejnému internetu více než čtyři a půl tisíce knihoven. Některé zajistí pro ty, kteří mají problémy s mobilitou, zásilku, dovoz nebo donášku knih až do bytu. V knihovnách probíhá mnoho instruktáží, školení počítačové a informační gramotnosti, práce s internetem, prezentace speciálních elektronických zdrojů, webových portálů a stránek.

Novinkou letošního ročníku je Net vlak, který od desátého března projíždí během dvanácti dnů sedmi městy. Je vybavený kvalifikovanými lektory a potřebnou technikou. Cílem Net vlaku je seznámit zájemce s možností využití internetu pro cestování.