Bakalářské obory se zaměřují na menší oblast práva a kladou důraz na využití poznatků v praxi (například Právní vztahy k nemovitosti, Právo a podnikání, Místní správa apod.).

Velkým mýtem studia práv je učení se nazpaměť právních norem a paragrafů. Studium sice není vyloženě jednoduché, ale systém spíše studenty učí, kde si potřebné informace hledat, než aby se učili neustále se měnící zákony zpaměti.

Značná část studia je zaměřena na tradice a historii práva. Dále se postupně seznámíte s různými právními odvětvími (ústavní, občanské, pracovní, obchodní, trestní apod.) a také se setkáte např. s managementem a ekonomikou.

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že také dostanete příležitost nahlédnout do praxe. Většina budoucích právníků nachází již během studia uplatnění na asistentských pozicích v advokátních kancelářích.

Kde studovat právo
Plzeň:
Západočeská univerzita – Fakulta právnická
Brno:
Masarykova univerzita – Právnická fakulta

Praha:
Univerzita Karlova – Právnická fakulta

Olomouc:
Univerzita Palackého – Právnická fakulta

Uplatnění absolventů

Magisterské studium: absolventi se uplatní v justici, v advokacii, v notářství, ve státní správě apod.

Bakalářské studium: absolventi se uplatní v různých profesích, kde je důležité mít právní znalosti (např. pracovníci obecné, městské a regionální správy, ve správních funkcích, sociálních, zdravotnických a dalších institucích).