Zkoušky zasahují snad do všech profesí, protože certifikáty z obecné francouzštiny nejsou vždy dostačující. Váš věk nikterak nerozhoduje, testy jsou určeny všem věkovým kategoriím. Na rčení „mládí má zelenou“, můžete bez problémů zapomenout.

Obtížnost zkoušek odpovídá Evropskému referenčnímu rámci pro jazyky. Tento přehledný systém vám pomůže nejen při výběru zkoušky odpovídající vašim schopnostem, ale také při výběru vhodných učebních materiálů.

Zkoušky existují pro několik úrovní

Francouzské mnisterstvo školství zprostředkovává certifikáty DELF, DALF a DILF, které jsou určeny všem nefrankofonním zájemcům. Zkouška DELF existuje ve čtyřech obtížnostech, A1 až B2, a hodnotí porozumění textu a zvukové nahrávce a písemný a mluvený projev. Zkouška DALF je určena pouze úrovním C1 a C2, prověřuje stejné dovednosti jako DELF, ale po jejím složení budete osvobozeni od povinnosti složit vstupní jazykové testy na francouzské univerzity. Držitelé certifikátu DILF prokazují pouze minimální znalost jazyka odpovídající úrovni A1.1. Certifikáty mají doživotní platnost.

Francouzské ministerstvo školství dále uděluje certifikát TCF, který snadno a rychle určí vaši jazykovou úroveň. Všichni kandidáti procházejí jedním testem a jimi dosažený počet bodů prozradí jazykovou úroveň. Platnost TCF však vyprší po dvou letech.

Hodláte-li studovat či přesídlit do frankofonní země, pak můžete využít certifikátu TEF, který zajišťuje Pařížská obchodní a průmyslová komora. TEF je udělován na jeden rok.

Eurocertifikáty TELC ověřují schopnost komunikovat ve francouzské jazyce, nejsou nijak zvlášť obtížné, ale zahrnují pouze úrovně A2 až B1.

Zkoušku lze složit i se zaměřením na jednotlivé profese 

Profesně zaměřené diplomy jistě pomohou v kariérním postupu obchodníkům (DFA 1), lékařům (DFM), právníkům (CFJ), administrativním pracovníkům (CFS) a lidem zaměstnaným v cestovním ruchu a hotelnictví (CFTH).

Zkoušky ale můžete složit i jen pro radost z jazyka. Skvělý výsledek jistě bude velkou motivací pro vaše další studium. Vždyť kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.