Podle názoru mnoha ekonomů by se čeští podnikatelé měli stát motorem prosperující evropské ekonomiky. V českých poměrech se však zatím aktivity těchto subjektů v některých směrech plně nerozvinuly. České subjekty se mimo jiné málo uplatňují v oblasti čerpání prostředků z fondů a programů EU. Mnoho odborníků se domnívá, že české subjekty nemají dostatek zkušeností pro to, aby předkládaly projekty v evropských programech.

Problémem není jen nedostatek znalostí o tom, jak správně projekt napsat, abyste dosáhli jeho schválení. I když je totiž schválen, narazíte na další problém, kterým je jeho řízení a administrace.

Složitost celého procesu většinu podnikatelů odradí, a tak v současné době vzniká mnoho společností a sdružení, která se zabývají organizací školení zaměřených na problematiku související čerpáním peněz z fondů EU.

Mezi tyto společnosti patří například společnost Relief Consulting s.r.o., která se specializuje na školení, projekty a poradenství při získávání dotací z fondů Evropské unie, nebo občanské sdružení EDUCEU, které působí v oblasti přípravy a realizace projektů financovaných  z evropských komunitárních programů a Strukturálních fondů. Za zmínku rozhodně stojí například také portál  Na volné noze, který organizuje školení pro úspěšné nezávislé podnikání.

A jak takové školení vypadá? Příkladem nám může být například Projekt EU MANAGEMENT - Vzdělávací kurzy a podpůrný nástroj pro projektový management a administraci projektů s vazbou na Strukturální fondy ČR – jehož řešiteli byly EDUCEU o.s. a Czech Efficient Learning Node o.s.

Toto školení, určené pro zaměstnance, odborové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, zaměstnavatele (zejména malé a střední podniky) a OSVČ, sestává z pěti cyklů prezenčních a on-line školení, zaměřených na oblast  projektového managementu, a obsahuje čtyři moduly: 1) Poskytnutí podpory, partnerství, rozpočet projektu a finanční řízení, účetnictví projektu a dokladování, pracovně – právní vztahy, 2) Výběrová řízení, veřejné zakázky,  monitorovací zprávy, formy kontroly projektu, publicita, 3) Užívání internetové platformy pro management projektu a 4) Projektové řízení a závěrečná zkouška.

Pro více informací můžete navštívit stránky: http://www.educeu.cz/, http://www.celn.cz, http://www.relief.cz nebo http://navolnenoze.cz.