Měkké dovednosti neboli soft-skills jsou určité osobnostní charakteristiky a dispozice, které se vztahují především do oblasti komunikace a interakce s ostatními lidmi (vedení týmu, schopnost spolupracovat apod.). K těmto „měkkým dovednostem“ můžeme zařadit například analytické myšlení, empatii, kreativitu, či týmovou práci.

Pro uplatnění na trhu práce je kromě znalosti daného oboru čím dál víc důležité ovládat právě soft-skills. To si velmi dobře uvědomují brněnské vysoké školy, a proto připravily společný projekt zaměřený na rozvoj schopností studentů.

Masarykova univerzita, Vysoké učení technické i Mendelova zemědělská a lesnická univerzita spojili svá profesně-poradenská centra a nabízí studentům kurzy soft-skills, ale i jiné služby.

Kurzy soft-skills

Poradenské centrum nabízí mnoho kurzů. Jedná se o jednodenní workshopy s kapacitou okolo patnácti lidí, vedené odborníky na danou problematiku. Každý účastník kurzu dostane certifikát o absolvování.

V nabídce poradenských kurzů nalezneme například:
- Time management
- Prezentační dovednosti
- Efektivní komunikace a schopnost pracovat v týmu
- Sebeprezentace a CV
- Asertivní jednání

Další služby

Mimo měkkých dovedností si studenti mohou nechat sestavit osobnostní profil podle několika různých metod (psychologická diagnostika, Hoganův osobnostní dotazník, systém Thomas), nebo se mohou účastnit prezentace firem (např. career day s IBM a MANPOWER).

Poradna plánuje v dalším semestru zveřejnit výsledky průzkumu mezi personálními agenturami na téma požadavků na absolventy a průzkumu profesního poradenství na VŠ v České republice.

Studenti mohou získat veškeré informace o kurzech na stránkách projektu (www.studentoviny.cz), kde se také mohou elektronicky přihlásit. Přestože stránky byly spuštěny teprve na konci ledna, zájem studentů je neočekávaně velký.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.