Cyklus vznikl v dramaturgické spolupráci s Josefem Soukalem, učitelem a autorem literárních učebnic a čítanek. Trvá již čtvrtým rokem. Divadlo postupně doplňuje nové dramatizace tak, aby cyklus obsáhl díla a autory od starověku po současnost.

Projekt Malého Vinohradského divadla se věnuje literárně divadelní výchově diváků po celou dobu jejich vzdělávání. Cyklus má tudíž tři kategorie. Pro předškolní děti a nejmenší žáky základních škol jsou určeny pohádky. Další cyklus je věnován starším žákům základních škol a nejnáročnější kategorie představení je věnována studentům středních škol či gymnázií.

Na seznamu inscenací můžete najít například Kubulu a Kubu Kubikulu, Malou mořskou vílu, Ferdu Mravence, Don Quijota, Fausta nebo Zimní pohádku.

Délka představení je zhruba šedesát minut, některé pohádky pro nejmenší jsou kratší. Představení stojí padesát korun na žáka, pedagogové mají vstup zdarma. Kapacita sálu je padesát pět osob. Minimální počet pro uskutečnění představení je čtyřicet diváků.