Ve Zlíně studuje více než jedenáct tisíc studentů. Zlín nepatří k největším městům, takže to znamená, že na každých sto obyvatel připadá více než třináct vysokoškoláků. A takový počet studentů se ve městě rozhodně jen tak neztratí.

Pro a proti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je vysokou školou střední velikosti. Mezi výhody tedy patří skutečnost, že tu nezapadnete do davu. Navíc je poměrně mladá, byla zřízena 1. ledna 2001. Staví tedy zejména na rychlém rozvoji. Skvělý je také fakt, že se tato univerzita snaží otevírat světu. Probíhá zde výuka i v angličtině a používá se evropský kreditní systém, který umožňuje část studia absolvovat v zahraničí. Někomu ale nemusí vyhovovat, že Zlín není jedno z největších měst, proto tu třeba cesta za kulturou může být trochu obtížnější.

Markéta Vágnerová, která ve Zlíně studuje obor Management a ekonomika, má na Zlín tento názor: „Ve Zlíně je fajn. Je tu celkem dost parčíků, což se bohužel kompenzuje doutnajícími komíny. Není to žádné giga city a určitě je to studentské město, protože kam přijdeš, tam je to samý student. Občas mi připadá, jako by tady normální lidi (rozuměj nestudenti) ani nežili.“

Co studovat ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati má zatím jen pět fakult. Zajímavá je například Fakulta mediálních komunikací, která kromě marketingové komunikace vyučuje různé výtvarné obory využitelné v oblasti médií. Patří sem Grafický design, Reklamní fotografie, ale i obor Klasická animovaná tvorba, kterou univerzita provozuje spolu s Vyšší filmovou školou. Dále tu najdete Fakultu technologickou, aplikované informatiky, ekonomiky a managementu a Fakultu humanitních studií.

Studovat zde lze stejně dobře v češtině i angličtině. Někoho může upoutat i to, že ve Zlíně má své sídlo také Fakulta designu pražské Vysoké školy umělecko-průmyslové.

Bydlení

Baťova univerzita má tři objekty kolejí a využívá ještě další tři externí ubytovací zařízení. Celková ubytovací kapacita se pohybuje kolem tisíce míst. Na kolejích jsou jednolůžkové až třílůžkové pokoje. Ceny za ubytování se na jednotlivých kolejích liší. Za měsíc za kolej zaplatíte mezi 2000 a 2600 korun. Internet je dostupný ve všech pokojích, za jeho využívání se platí měsíčně poplatek 180 korun. Ceník kolejného. Za byt 2+1 zaplatíte ve Zlíně od 7000 korun bez inkasa.

Stravování

Univerzita Tomáše Bati nabízí studentům dvě menzy. Ta na Štefánkově ulici podle webových stránek univerzity odpovídá požadavkům Evropské unie. Každý den si studenti můžou vybírat ze tří hotových jídel a šesti minutek. Za hotové jídlo zaplatíte kolem třiceti korun, za minutku do čtyřiceti korun. Můžete si dát i pizzu za lidovou cenu, podle druhu vás bude stát čtyřicet až šedesát korun.

Více informací o tom, jak ve Zlíně funguje hromadná doprava, kde si mohou studenti přivydělat nebo kam zajít za zábavou, se dozvíte v příštím díle.

Převzato z portálu Studentské městečko