Česká republika bude poprvé v historii v prvním pololetí roku 2009 předsedat Radě Evropské Unie. Mimo jiné to znamená organizovat setkání představitelů převážně členských států EU. Na našem území se bude konat okolo dvaceti mezinárodních setkání. 

Pro zajištění průběhu těchto setkání jsou důležití tzv. styční koordinátoři. Ti mají na starosti koordinovat pobyt jednotlivých delegací a asistovat jim.

Tuto pozici si mohou vyzkoušet čeští studenti vysokých škol, kteří mají jazykové kompetence (angličtina a další jazyk některé členské země EU, kandidátské země EU či země EFTA) a kteří se orientují v problematice Evropské Unie.  

Vláda slibuje studentům zkušenost i dobré ohodnocení

„Je tradicí, že předsednické země vybírají tyto styčné koordinátory z řad vysokoškolských studentů,“ dodává Radomír Karlík, ředitel Odboru logistiky a organizace Úřadu vlády ČR. Styční koordinátoři budou vybráni do konce dubna.

Studentům, kteří se zapojí, Úřad vlády slibuje zajímavou práci v organizačním týmu v rámci předsednictví ČR v Radě EU, cenné zkušenosti v oblasti diplomatického protokolu a organizování mezinárodních setkání, a zajímavé finanční ohodnocení.