Na Antarktidě měly své zastoupení univerzity Palackého, Masarykova nebo Botanický ústav Akademie věd a Jihočeské univerzity. Tým na stanici Johana Gregora Mendela doplnili vědečtí kolegové z České geologické služby.

Univerzita ČVUT se na expedici podílela alespoň dodáním satelitního modemu, díky němuž bylo možné posílat krátké textové zprávy a datové soubory do České republiky. Jinak ryze českou posádku doplnil jako jediný zahraniční účastník skotský specialista na logistiku a pobyt v horském a chladném prostředí Nick Halls.

Vědci prozkoumali Antarktidu od A do Z 

Výzkum na stanici Johana Gregora Mendela se stejně jako loni soustředil na aktuální problémy, jako jsou globální oteplování či problematika UV záření ve vztahu ke stratosférickému ozónu. Biologové pokračovali s instalací „skleníčků“, ve kterých je možné sledovat vliv oteplování na tamní vegetaci a prováděli měření fotosyntézy a fyziologických procesů na meších a lišejnících.

Geologové dokončili terénní etapu geologického mapováni a tím i podklady pro první detailní geologické mapy odledněné severní části ostrova v měřítku 1:25000. Pozornosti vědců neunikly ani klimatické podmínky panující na Antarktidě, stejně jako místní jezerní ekosystémy.

Přestože stanice slouží vědcům z celé České republiky, náklady na zajištění provozu stanice a dopravu materiálu loni hradila Masarykova univerzita z vlastních rezerv. Letos byly potřebné prostředky získány z projektů jednotlivých účastníků, což mělo za následek uskrovnění ve vědecké oblasti. Vedení Masarykovy univerzity proto již druhým rokem žádá MŠMT o převzetí alespoň části logistických nákladů nezbytných pro fungování stanice.