Po listopadovém a únorovém termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), podle kterých bude 47 fakult v tomto akademickém roce přijímat úspěšné uchazeče ke studiu, se blíží uzávěrka přihlášek k jejich třetímu termínu. Třetí termín NSZ proběhne 29. 3. 2008 (uzávěrka přihlášek je už 16. 3. 2008), tedy v době, kdy už většina uchazečů má podány přihlášky na vybrané vysoké školy.

To je také hlavní příčinou toho, že březnových NSZ se zúčastní rekordní počet uchazečů. Doposud je zaregistrováno téměř 28 000 přihlášek, celkový počet zkoušek v březnu pravděpodobně přesáhne 30 000. V rámci NSZ i celého přijímacího řízení na VŠ tak proběhne historicky nejvíce zkoušek v jeden den.

Celkově bude počet zkoušek v tomto ročníku NSZ atakovat hranici 100 000. Většina zkoušek se týká zkoušky Obecné studijní předpoklady, která se zaměřuje na studijní schopnosti a dovednosti uchazečů, nikoliv na konkrétní znalosti.

Zajímavá čísla z NSZ

Počty přihlášek k jednotlivým termínům NSZ
Listopad (proběhl) 1 881 (zkoušky OSP, MAT)
Únor (proběhl) 14 074 (zkoušky OSP, ZSV, AJ)
Březen 27 805 (zkoušky OSP, ZSV, MAT, PV, AJ, NJ)
Květen 1 12 328 (zkoušky OSP, ZSV, PV, AJ, NJ, FJ)
Květen 2 2 427 (zkoušky OSP, MAT, ČJ - B2)
Celkový počet doposud podaných přihlášek 58 515

Termín přijímacích zkoušek se blíží i pro uchazeče o studium na střední škole. Ti dostanou v březnu poslední příležitost vyzkoušet si přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia proběhnou v pondělí 28. dubna 2008. Měsíc před jejich konáním je ideální doba k ověření toho, zda je dítě na přijímací zkoušku dobře připraveno.

Možné nedostatky v přípravě je v pak v mezidobí možné odstranit. Informace o úrovni znalostí, schopností a dovedností žáka, stějně jako jeho srovnání s ostatními vrstevníky, poskytnou rodičům Březnové srovnávací zkoušky, které společnost Scio organizuje každoročně jako generálku na přijímačky.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.