Ondřej Liška se zmínil o připravované reformě terciárního vzdělání. Podle nejmladšího člena vládního kabinetu je zapotřebí připravit české univerzity na nové tisíciletí. Záměry reformy jsou popsány v Bílé knize terciárního vzdělání.

Jak ovšem zmínil Liška, dokument, jehož obsah se nestandardní cestou a navíc ve zkreslené podobě dostal na veřejnost, slouží jako podklad pro další diskuse a konzultace pro přípravu reformních legislativních opatření. Současná podoba dokumentu tedy nemusí být konečná.

Materiál podle Lišky obsahuje daleko důležitější témata než je odložené školné. Zahájení veřejné debaty k podobě Bíle knihy, klíčovému materiálu reformy, plánuje ministerstvo na polovinu května.

Reformními kroky ovšem neprojde pouze vysoké školství. Náměstek Jindřich Kitzberger představil novelu školského zákona, jejímž obsahem je téměř 50 změn. Ministerstvo například podle předpokladů plánuje zpoplatnit poslední ročník mateřské školy.

O školách s malým počtem dětí budou rozhodovat obce

Novinkou má být umožnění dřívějšího nástupu do základní školy pro mimořádně nadané děti. Nejmladším žáčkům v lavicích českých škol by tak mohlo být jen 5 let.

Liškův tým se taktéž rozhodl vyjít vstříc školám, jež trápí nedostatek žáků. Ministerstvo do budoucna nebude uplatňovat limity na minimální počet žáků ve třídě. Odpovědnost přenechá na obcích, které by také měly případně uhradit rozdíl v nákladech na provoz škol s malým počtem dětí.

Ondřej Liška ve spolupráci s náměstkem Kitzbergerem představili podobu léta diskutované státní maturity. Maturita se bude skládat ze společné (státem zajišťované) a profilové části. V první "náběhové" fázi společné maturity budou žáci středních škol vykonávat dvě povinné zkoušky, jednu z češtiny a volitelnou zkoušku, kde si vyberou buď matematiku, nebo cizí jazyk. Dále si budou moci vybrat až 3 nepovinné předměty.

Požadavky pro státní maturitu jsou již na internetu

Od roku 2012 budou ve společné části maturity již tři povinné zkoušky. Žáci neuniknou češtině, cizímu jazyku a ve třetím předmětu dostanou na výběr z matematiky, informatiky či společenskovědního základu. Možnost výběru až 3 nepovinných předmětů zůstane zachována.

Hlavní novinkou však je, že povinné zkoušky ve společné části maturity by se měly skládat ve dvou úrovních, jedné základní a druhé rozšiřující. Vyšší, rozšiřující úroveň maturity by měli skládat hlavně maturanti, kteří chtějí jít studovat na vysokou školu.

Katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro rok 2010 jsou od toho týdne zveřejněny na internetových stránkách instituce CERMAT.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.