ARWU (Academic Ranking of World Universities) je žebříček 500 nejprestižnějších světových univerzit, který každoročně zveřejňuje Shanghai Jiao Tong University. Původní myšlenkou bylo porovnání čínských univerzit s univerzitami světovými, zejména americkými. Postupem času se žebříček zdokonaloval, dnes je jedním z nejucelenějších srovnání univerzit z celého světa.

Speciální tým, který byl vytvořen pro sestavení a následné aktualizování databáze, tvoří prof. Nian Cai Liu, Dr. Ying Cheng a Lin Yang. Tito tři vědci mezi sebou porovnávali více než dva tisíce univerzit podle následujících kritérii:

  • Kvalita výuky – počet absolventů, kteří získali Nobelovu cenu či jiné významné ocenění na poli vědy a výzkumu;
  • Kvalita školy – souzeno dle počtu současných vyučujících, kteří obdrželi Nobelovu cenu či jiné významné ocenění, a také podle počtu zveřejněných studií v odborných časopisech;
  • Výzkum – počet článků zveřejněných v časopisech Nature či Science za posledních pět let
  • Velikost školy – počet studentů, personálu atd.

Americké univerzity bezkonkurenčně dominují

Každé kritérium je procentuálně ohodnoceno a výsledkem je databáze, kterou si můžete volně stáhnout na http://www.arwu.org/. Na těchto stánkách také naleznete podrobnější informace o hodnocení univerzit, žebříčky z minulých let a další užitečné informace ohledně ARWU.

Z výsledků porovnání je zcela jasně vidět, že nejlepší vzdělání v oblasti vysokého školství nabízí USA. Z celkem 510 nejprestižnějších univerzit je jich 166 amerických, přičemž mezi 20 nejlepšími univerzitami světa jich z USA je 17. Jako nejlepší vysoká škola na světě byla vyhodnocena Harvard University, jediným českým zástupcem v žebříčku je Univerzita Karlova, která obsadila 203. – 304. místo.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.