Univerzita zveřejnila počet obdržených přihlášek jako první, což jí umožnil systém elektronické registrace uchazečů. Elektronické přihlášky využívá stále více vysokých škol. Méně administrativně náročná varianta pro studenty však stále není není pravidlem.

Na Filozofickou fakultu, o jejíž obory je největší zájem, si uchazeči podali bezmála 8 tisíc přihlášek. Nejméně přihlášek, a zároveň jako jediná z fakult méně než vloni, obdržela Cyrilometodějská teologická fakulta. Na ni ovšem mohou uchazeči podávat přihlášky až do konce března. Na Pedagogické fakultě mají uchazeči stále možnost přihlásit se k přijímacímu řízení do 16. března. Tato příležitost ale platí jen pro vybrané obory.

Univerzita zmapovala počet vložených přihlášek do elektronického systému podle jednotlivých kalendářních dnů. Největší zátěž systém zaznamenal 27. února, tedy dva dny před uzávěrkou přihlášek. Naprostou většinu přihlášek podávali studenti v posledních dvou týdnech.

Počet přihlášek na jednotlivé fakulty Univerzity Palackého
FakultaPočet přihlášek letosPočet přihlášek vloni
Filozofická79516234
Právnická30262450
Pedagogická62365010
Cyrilometodějská teologická518653
Lékařská42802803
Tělesné kultury22751674
Přírodovědecká34232643

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.