V Ostravě dnes studuje více něž třiatřicet tisíc vysokoškoláků. Z toho více než jednadvacet tisíc studentů navštěvuje Vysokou školu báňskou, která se zaměřuje převážně na technické obory. A přes devět tisíc studentů se vzdělává na poměrně mladé Ostravské univerzitě.

Občas ještě můžeme zaslechnout názor, že Ostrava je špinavé město. Životní prostředí tady skutečně není úplně ideální. Je tu prašno a pokud má někdo silné astma, zdraví se mu zde rozhodně nezlepší. Kdo ale Ostravu v posledních letech navštívil, viděl, že se proměnila v pěkné a moderní město. Za další plus, hlavně pro zábavychtivé studenty, označujeme dnes už světoznámou Stodolní ulici. Ovšem ostravští rodáci vědí, že pobavit se můžou i na mnoha jiných místech, kde není tak složité vyhýbat se turistům.

„Ostrava je univerzitní město, ale dost záleží na tom, v jaké lokalitě se pohybujete,“ míní Jan Kotala, který studuje na Fakultě bezpečnostního inženýrství Technické univerzity.

Mladší univerzita nabízí spíše klasické zaměření

Do nedávna platilo, že do Ostravy se chodilo studovat hlavně na „Báňskou“. Vysoká škola báňská má sedm fakult (ekonomickou, strojní, stavební, hornicko-geologickou, fakultu elektrotechniky a informatiky, fakultu metalurgie a materiálového inženýrství a fakultu bezpečnostního inženýrství). Na nich najdete převážně různé technické a ekonomické obory.

Oproti tomu Ostravská univerzita od roku 1991 nabízí pět fakult s poměrně klasickým zaměřením (filozofická, pedagogická, přírodovědecká, zdravotně sociální a fakulta umění). Vysoká škola podnikání získala akreditaci zatím jen na bakalářský obor Ekonomika a management a navazující magisterský obor.

„Myslím, že studium Vysoké škole báňské není zrovna tak jednoduché, jak se povídá. O tom svědčí obrovský nárůst počtu odpadlíků. Nás je teď zhruba menší polovina z těch, co začali studovat v prvním ročníku,“ říká Kateřina Sobková, studentka třetího ročníku oboru Chemie a technologie ochrany prostředí.

Převzato z portálu Studentské městečko