Národohospodářská fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu.

Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických až po manažerské a praktické. Široké zaměření fakulty si pochvaluje například český prezident Václav Klaus, jenž na její půdě působí jako externí vyučující.

V akademickém roce 2008/09 je otevírán bakalářský studijní program Ekonomie a hospodářská správa v oborech Ekonomie, Národní hospodářství, Veřejná správa a regionální rozvoj. Standardní délka studia je 3 roky. Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu je 672.

V magisterském studijním programu nalezneme v nabídce o dva obory více. Národohospodářská fakulta otevírá pro absolventy bakalářského studia obory Ekonomická analýza, Ekonomika a správa životního prostředí, Hospodářská politika, Regionální studia a Veřejná správa. Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu je 400.

Fakulta stále přijímá přihlášky

Přestože většina fakult v ČR již od března přihlášky k přijímacímu řízení nepřijímá, na Národohospodářské fakultě mohou v příštím akademické roce studovat i uchazeči, kteří dosud přihlášky neodeslali. Fakulta stanovuje pro přijímací řízení specifické podmínky, které naleznete zde.

Každý uchazeč o bakalářské studium musí v období od 1. 9. 2007 do 1. 6. 2008 alespoň jednou absolvovat test OSP v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Pokud test absolvuje vícekrát, započte se mu nejlepší výsledek. Uchazeči, kteří dosáhnou lepšího nebo stejného výsledku, jenž fakulta stanoví jako hranici, budou mít možnost dostavit se ve stanovených termínech (které budou spadat do období od 16. do 27. 6. 2008) k přijetí a zápisu do studia. Oproti obvyklému průběhu tedy fakulta uchazeče nikterak neinformuje o tom, zda byli přijati.

Pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu musí student absolvovat test z ekonomie a test z odborného předmětu v anglickém jazyce a samozřejmě musí být absolventem bakalářského studia.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.