Na letní semestr nachystala Univerzita Karlova celkem čtyři semináře. Po úvodním obecném semináři, který proběhl v tomto týdnu, se následující program zaměří na jednotlivé oblasti, jež se stávají oblíbenými cíli studijních pobytů českých studentů.

V následujícím semináři se studenti dozví užitečné informace o studiu v USA. Dubnová prezentace se zaměří na studium ve Velké Británii, Irsku a Francii. Poslední, květnový seminář, bude určen zájemcům o studium na jihu Evropy - ve Španělsku, Portugalsku, Itálii a Řecku.

Zkušenosti z pobytu v jednotlivých zemích představí svým vrstevníkům samotní absolventi zahraničních studijních stáží. Návštěvníci seminářů získají možnost dozvědět se cenné rady týkající se například finanční náročnosti studia v dané zemi nebo požadavků, které na zahraničních vysokých školách kladou profesoři na své studenty.

Semináře o studiu v zahraničí jsou připravovány pracovníky Informačně-poradenského centra UK ve spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi a místem jejich konání je Zelená posluchárna v Celetné 20 v Praze 1.

Program seminářů

Studium v USA (17. března 2008, 14:00)

Studium ve Velké Británii, Irsku a Francii
(21. dubna 2008, 14:00)

Studium ve Španělsku, Portugalsku, Itálii a Řecku
(Datum: 12. května 2008, 14:00)

Zdroj: www.cuni.cz

Z kapacitních důvodů je nutné se v případě zájmu o účast na seminář zaregistrovat. Aplikace pro registraci na semináře bude zprovozněna vždy cca 2 týdny před dnem konání semináře. Registrace probíhá webových stránkách Univerzity Karlovy, kde také naleznete podrobné informace o jednotlivých seminářích.