Soutěž Trans it! byla organizována v rámci programu vědeckého semináře Workshop, jenž představuje výsledky řešení vědeckých projektů na ČVUT v Praze. Přihlášené příspěvky byly hodnoceny na základě tří kritérií - originality, úrovně rozpracování a využitelnosti v praxi. Kritéria posuzovala desetičlenná porota se třemi zástupci univerzity a sedmi reprezentanty z praxe.

Většina příspěvků přihlášených do soutěže letos pocházela z oblasti strojírenství, aplikované fyziky a kybernetiky. Nejúspěšnějším z mladých vědců byl Přemysl Volf z katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Za příspěvek o algoritmech pro řízení leteckého provozu byl odměněn notebookem.

Přemysl Volf ve své prezentaci popsal velmi zajímavou vizi budoucnosti. Letadla se pohybují zcela autonomně, navzájem si vyměňují data a v okamžiku, kdy začne hrozit jejich srážka, dokáží automatickým protokolem vyjednat změnu trasy. Kontrolní věže ani dispečink již nejsou třeba. Navržené algoritmy mají velký potenciál vzhledem k houstnoucímu provozu, který od určitého okamžiku nebude možné řídit centrálně. K tomuto stavu se blížíme mílovými kroky a zejména nad Spojenými státy začíná být v posledních letech poněkud těsno. S prvním nasazením se počítá u bezpilotních letounů. „Zatím bych do toho nesedl,“ přiznal se Přemysl Volf.

Na druhém místě se umístil David Steiner, jehož projekt například usnadňuje hledání vhodných dárců pro transplantaci kostní dřeně. Oceněných příspěvků s využitím pro praxi bylo letos celkem pět.

Soutěž Trans it! se konala již podruhé. V loňském roce zvítězil Lukáš Ferkl za příspěvek nazvaný „Řízení ventilace v dálničních tunelech", v němž představil vizi efektivního a úsporného větrání tunelů.

Oceněné příspěvky v souteží Trans it! v roce 2008

1. místo
Přemysl Volf: Teoretická studie a výkonnostní testy vyvíjených algoritmů pro řízení leteckého provozu

2. místo
David Steiner: Hledání nepříbuzenských dárců kostní dřeně

3. místo
Michal Platkevič: Medipix ve velmi nepříznivých podmínkách

4. místo
Miroslav Jalový a Martina Jalová: Aplikace vysokotlakých membrán v konstrukci hydraulických prvků, úchopných hlavic manipulátorů a robotů

5. místo
Martin Čadík: Perceptuálně věrohodná konverze barevných obrázků na šedotónové

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.