Na zasedání do pražského hotelu Olšanka bylo pozváno 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 reprezentanti státních a 16 soukromých vysokých škol. Kromě nich obdrželi pozvání i všichni emeritní rektoři, kterých je dohromady 80. Účast potvrdilo celkem 83 rektorů, z toho 35 stávajících, kteří jsou členy České konference rektorů.

Na páteční jednání byli jako hosté pozvání i předseda vlády Mirek Topolánek, ministr školství Ondřej Liška, vládní zmocněnec pro evropský výzkum Ivan Wilhelm, předseda Akademie věd České republiky Václav Pačes nebo předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková. 94. zasedání Pléna České konference rektorů, které je zároveň výročním shromážděním ČKR, se koná v péčí Bankovního institutu vysoké školy.

Česká konference rektorů se zaměřuje na prosazování zájmů tuzemských vysokých škol ve veřejném životě. Zájmy škol reprezentuje i při jednání se státními či nestátními orgány. Především komunikuje s ministerstvem školství. Česká konference rektorů je zapojena také do mezinárodní spolupráce. Styky udržuje s konferencemi rektorů z ostatních zemí nebo s Evropskou univerzitní asociací.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.