Orientační hranice přijetí znázorňujeme na percentilové škále od 0 do 100. Pokud jste se zúčastnili prvního nebo druhého termínu NSZ, můžete podle svého dosaženého percentilu odhadnout, jaké máte na vámi vybrané fakultě šance. Pokud jste se letošních NSZ ještě nezúčastnili, nebo jste v nich dosáhli neuspokojivého výsledku, máte stále možnost zúčastnit se dalších tří termínů.

Upozorňujeme, že hranice přijetí uvedené v tabulce jsou pouze orientační a v některých případech mohou být skutečné hranice přijetí pro konkrétní studijní obor odlišné.

Výsledek každé zkoušky v rámci NSZ se uvádí v podobě tzv. harmonizovaného percentilu. Skóre testu (počet bodů) se přepočítá na dosažený percentil, tedy číslo od 0 do 100. Mezi 0 a 100 jsou seřazeni všichni účastníci testování, přičemž 0 je nejhorší výsledek a 100 nejlepší. Váš dosažený výsledek vám ukáže, kde na tomto pomyslném žebříčku jste se umístili (např. percentil 70 znamená, že jste 70 % ostatních předstihli a 30 % naopak dopadlo lépe).

Harmonizace percentilu znamená, že výsledek zároveň bere v úvahu náročnost různých variant testů, a to nejen ze stejného termínu testování, ale také mezi všemi termíny dané zkoušky v rámci NSZ. Pro zobrazení přehledné tabulky klikněte na obrázek

Poznámky k tabulce: 1Fakulty přijímají podle NSZ pouze do vybraných oborů, 2Fakulty stanovují vysoce rozdílná kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů. Informujte se blíže o počtech přihlášených a přijatých na webových stránkách fakult. 3Ke studiu na těchto fakultách se můžete kromě NSZ dostat i jiným způsobem. Informujte se na webových stránkách fakult.

Bíle zvýrazněné jsou fakulty, na nichž vám dobrý výsledek z NSZ zajistí přijetí. Modře zvýrazněné fakulty nahrazují přijímací zkoušky nebo jejich část výsledkem z NSZ.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.