Na první pohled by se mohlo zdát, že získat vhodné informace o kterékoliv vysoké škole je celkem snadné: v přílohách významných deníků vycházejí nejrůznější statistiky, vzdělávací agentury šíří v rámci svých kurzů informace o oborech, na které se specializují, mnohé vysoké školy pořádají dny otevřených dveří.

Při bližším prozkoumání ovšem častokrát zjistíme, že prezentovaná data mají ve skutečnosti zanedbatelnou informační hodnotu a mnohé dny otevřených dveří připomínají spíše reklamní kampaně než informační setkání.

Realita vysokoškolského studia se ovšem projevuje jinde – především na přednáškách, seminářích a cvičeních. Bylo by proto více než žádoucí, aby si zájemci o studium daného oboru zkusili ještě během středoškolských studií navštívit alespoň několik přednášek na VŠ, kterou preferují. Téměř každý vysokoškolák přiznává, že jeho představa o studiu na vysoké škole byla v době před maturitou výrazně zkreslená. Mnozí studenti navíc po několika měsících strávených na VŠ otevřeně prohlašují, že by při opětovném výběru VŠ postupovali jinak než dříve.

Proč navštívit přednášku na VŠ?

Získáte lepší představu o oboru

Obsah i forma výuky daného předmětu na střední škole se často výrazně odlišuje od vysokoškolské výuky příslušného oboru. Obor, který je z pohledu středoškoláka atraktivní, se může při pohledu zevnitř jevit jako nudný a nezáživný, naproti tomu předměty, které vypadaly na SŠ nepříjemně, se mohou díky systematickému výkladu na VŠ stát velmi zajímavými.

Získáte představu o náročnosti dané školy

Ohledně obtížnosti vysokoškolského studia nejrůznějších oborů koluje mezi středoškoláky řada předsudků a pověr – některé informace mají vyloženě podobu karikatury (např. „Ekonomka je nejtěžší gympl v Praze“), a nelze je tedy rozumně při rozhodování použít. Návštěvou několika úvodních přednášek, které jsou určeny prvákům, získáte daleko přesnější představu o obtížnosti studia.

Poznáte atmosféru dané VŠ

Už z několika hodin na konkrétní VŠ poznáte, zda se jedná o instituci zkostnatělou či moderní, zda žije z tradice či zda se orientuje na potřeby studentů – to se v novinách většinou nedozvíte.

Získáte kontakty

Na přednášce se potkáte se svými případnými budoucími spolužáky, od nichž můžete získat cenné informace o studiu – mnohdy daleko přesnější, než se vyskytují v médiích nebo než mají k dispozici výchovní poradci na SŠ. Přednášky jsou ve většině případů veřejné, není problém „jít si sednout“ mezi řádné studenty – obavy z toho, že byste nebyli vítáni, opravdu nejsou na místě. Pedagogové na VŠ jsou v naprosté většině případů velice obětaví a vstřícní lidé, kteří zájem o obor velice vítají. Uvidíte, že se mezi vysokoškoláky budete cítit velmi příjemně.

Jak se tedy na přednášku vypravit?
1. Najděte ve studijním plánu vámi zvoleného oboru přednášku, která patří mezi základní a povinné předměty daného oboru (typicky se jedná o předměty obsahující v názvu slovo „úvod“ či „základy“).
2. V informačním systému školy najděte kdy a kde se daný předmět vyučuje, případně kdo je vyučujícím.
3. Chcete-li mít jistotu, napište krátký mail pedagogovi.
4. …s chutí a nadšením se vypravte se na přednášku.