Zájem studovat na vysoké škole v České republice projevuje stále více zahraničních uchazečů, a netýká se to pouze uchazečů ze Slovenska. Za poslední čtyři roky se počet zahraničních studentů více než zdvojnásobil. Stejným tempem roste i počet cizinců, kteří chtějí v ČR dlouhodobě podnikat nebo trvale žít. Tento trend bude nadále posílen vstupem České republiky do prostoru Schengenské dohody.

Počty cizinců s povoleným pobytem v ČR:

2007 327 670
2006 321 456
2005 278 312
2004 252 120

Podle údajů Ministerstva vnitra ČR ( www.mvcr.cz )

Zahraniční uchazeči o studium (kromě uchazečů ze Slovenska), žadatelé o trvalý pobyt či občanství musejí prokázat znalost českého jazyka. Společnost Scio proto připravila v rámci Národních srovnávacích zkoušek zkoušku z českého jazyka, která odpovídá požadované úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jednotná zkouška z českého jazyka značně zjednoduší fakultám i zahraničním uchazečům celé přijímací řízení. Jednotnou zkoušku z českého jazyka mohou dále využít všechny veřejné i soukromé instituce, které požadují po zahraničních rezidentech v ČR ověření znalosti českého jazyka.

Počty zahraničních studentů na českých veřejných VŠ (bez studentů ze Slovenska):

2007 8 117
2006 6 892
2005 4 835
2004 3 964

Podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz)

Podrobnosti o jednotné zkoušce z českého jazyka budou prezentovány na tiskové konferenci ve čtvrtek 21. února 2008. Tento den byl vyhlášen organizací UNESCO Mezinárodním dnem mateřského jazyka.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.