Lisabonská strategie se zaměřuje na pět základních oblastí sekundárního a terciárního vzdělávání. Jejím cílem do roku 2010 je, aby počet mladých lidí s předčasným ukončením školy nepřekračoval 10 % nebo aby počet lidí se slabou čtenářskou gramotností klesl pod 20 %.

Dalším záměrem strategie je minimálně 85% podíl alespoň středoškolsky vzdělaných lidí v populaci. Mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi v matematice, přírodních a technických vědách usiluje Evropská unie o 15% nárůst těchto absolventů. Posledním cílem je alespoň 12,5% účast dospělých lidí na celoživotním vzdělávání.

Hned ve třech kategoriích zahrnutých do strategie zaznamenaly úspěch systémy školství ze střední Evropy.

Česká republika je nejúspěšnější zemí v Evropské unii, co se týče předčasného ukončení školy u lidí ve věku 18 až 24 let. Nejvýše si stojíme i v podílu obyvatel s alespoň středoškolským vzděláním. Z celkové populace u nás dokončilo střední školu 91,8 % lidí. V celé Evropské unii je ale podíl středoškoláků o poznání nižší (77,8 %).

Naši slovenští sousedé dosáhli v období let 2000-2005 nejvyššího nárůstu absolventů v přírodovědných a technických oborech. Ve třech kateogiích patřili k nejúspěšnějším i Poláci.

O celoživotní vzdělávání projevují největší zájem občané ze severoevropských zemí, Švédska, Dánska a Velké Británie.

Naplňování Lisabonské strategie

Strategická oblastNejúspěšnější zeměPrůměr EU
Předčasné ukončení školy (lidé ve věku 18-24 let)

Česká republika 5,5%

Polsko 5,6%

Slovensko 6,4%

15,3%
Počet žáků (ve věku 15 let) se slabou čtenářskou gramotností

Finsko 5,7%

Irsko 11%

Nizozemsko 11,5%

19,8%
Absolventi s alespoň středoškolským vzděláním

Česká republika 91,8%

Polsko 91,7%

Slovensko 91,5%

77,8%
Růst počtu absolventu v matematice, přírodovědných a technických oborech

Slovensko 14,7%

Portugalsko 13,1%

Polsko 12,1%

4,7%
Účast dospělých na celoživotním vzdělávání

Švédsko 32,1%

Dánsko 29,2%

Velká Británie 26,6%

9,6%

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.