Zájemci o tuto historickou tématiku se tak mohou těšit na nové poznatky a debaty věnované komunistickému převratu.

Rozsáhlý program k tématu Únor 1948 přichystal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Národním archivem a Historickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě. Ve dnech 26. až 27. února pořádají mezinárodní vědeckou konferenci „Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti“. Nad akcí nachystanou v pražském Lichtenštejnském paláci převzal záštitu i premiér Mirek Topolánek.

Konference je součástí projektu tří ústavů Akademie věd ČR zaměřených na historii (Historického ústavu, Ústavu pro soudobé dějiny, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR). Akademici hodlají v roce 2008 realizovat cyklus tématických konferencí a dalších doprovodných akcí, jejichž cílem je objasnit klíčové mezníky českých a slovenských dějin ve 20. století. Řešitelé jsou přesvědčeni, že realizace projektu bude mít pozitivní význam pro prezentaci České republiky v mezinárodním kontextu.

Připravovaná konference o Únoru 1948 je předběžně tématicky rozdělena do čtyř okruhů: I. Únor 1948 a jeho bezprostřední důsledky; II. Cesta k represi a perzekuci; III. Protikomunistický odboj a další formy protirežimního odporu a opozice; IV. Společnost po únoru 1948. Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku.

Únor 1948 jako téma interdisciplinárního semináře

60. výročí událostí z února 1948 si připomene i akademická obec na Západočeské univerzitě v Plzni. V rámci cyklu Interdisciplinární semináře připravil Mgr. Lubomír Uhlíř přednášku Role a význam ozbrojených sil v únoru 1948. Autor přednášky je členem katedry bezpečnostních služeb Ústavu policejně bezpečnostních studií Policejní akademie České republiky, kde přednáší zejména dějiny policie a historii evropských policejních sborů.

V semináři se zaměří na vývoj československých ozbrojených sil v období 1945-1948 se zřetelem na zpolitizování jejích jednotlivých součástí. Dále pohovoří o armádě a jejím paralyzování v únoru 1948, Lidových (Dělnických) milicích jako nominální hybné páce únorového převratu a v neposlední řadě také o SNB jakožto skutečném činiteli tohoto puče.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.