O vyhlášení letošního roku Mezinárodním rokem planety Země bylo rozhodnuto již v lednu 2006. Akci iniciovala Mezinárodní unie geologických věd (IUGS) a UNESCO. Cílem této iniciativy je připomenout a přiblížit opomíjený význam geověd pro celosvětový udržitelný rozvoj, omezení přírodních rizik, racionalizaci výstavby a optimální využívání přírodních zdrojů.

V rámci Roku planety Země se v České republice uskuteční například geovědní výstava, jejíž expozice se má stát základem Centra věd o zemi, které by mělo do budoucna plnit funkci on-line výkladní skříně českých geovědních organizací.

Doprovodnou akcí Roku planety Země byla i loni proběhlá výtvarná soutěž pro děti Můj kousek Země. Tématem výtvarných prací se stala modrá planeta, vnímaná svými nejmenšími obyvateli jako živý tvor – Gaia. Zájemci o poznatky geologických oborů pak přivítali spuštění on-line geologické encyklopedie.

V České republice se na realizaci mezinárodní projektu podílí zejména Český národní geologický komitét (ČNGK). Záštitu převzalo i Ministerstvo životního prostředí ČR, jednotlivé ústavy Akademie věd i vysokoškolská pracoviště.

Více informací o Roku planety Země naleznete na webových stránkách www.rokplanetyzeme.cz.