Poslanci novelu podpořili již loni, Senát ji ale dolní komoře vrátil s pozměňovacími návrhy. Pokud jde o přijímací řízení do vyššího stupně víceletého gymnázia, školský zákon ho zavedl již před několika lety. Mělo to umožnit žákům devátých ročníků základních škol zapojit se do víceletých studijních programů a odhalit gymnazisty, kteří na studium nestačí. Loni se řízení poprvé dotklo studentů šestiletých gymnázií, podle dosavadní normy by ale v budoucnu čekalo i na studenty osmiletých gymnázií.

Ačkoli parlament nakonec se zrušením přijímacího řízení souhlasil, ve Sněmovně i v Senátu měla novela své kritiky. Třeba předsedkyně klubu KDU-ČSL Michaela Šojdrová říkala, že by bylo lepší řízení zachovat. Studenti nižších stupňů gymnázií by podle ní nemuseli do vyššího stupně podávat přihlášku, a pokud by splnili prospěchové kritérium, postoupili by i bez něj, rozhodnutím ředitele.

Úplné zrušení přijímacího řízení je podle Šojdrové chyba. Jde o to motivovat studenty, aby si uvědomili, že jsou na výběrové škole a že jsou od nich žádány určité výsledky, uvedla v říjnu.

Gymnázia se zbaví části administrativní zátěže

Víceletá gymnázia navštěvují nejnadanější žáci, kteří pravidelně dosahují znatelně lepších výsledků při testování přírodovědné, matematické či čtenářské gramotnosti oproti vrstevníkům ze základních škol. Někteří ministři školství měli zájem na zrušení či alespoň omezení počtu víceletých gymnázií, aby tak selekci nadanějších žáků zabránili.

Rozdělení víceletých gymnázií na dva stupně mělo zejména umožnit studium na vyšším stupni i úspěšným absolventům devátých tříd. Těm však gymnázia vždy nabízela možnost samostatného čtyřletého studia.

Podle rozšířeného mínění ředitelů gymnázií žáci devátých tříd nemají o zapojení do "rozjetého programu" zájem. Organizace přijímacího řízení tak na mnohé školy zapůsobila jako zbytečná administrativní zátěží.

Novelu, která řízení ruší, Sněmovně předložila skupina poslanců ČSSD a zelených. Proti názoru stranické kolegyně Šojdrové se vyslovil například i lidovecký ministr Cyril Svoboda. "Tyto zkoušky prostě nemají smysl," uvedl.