Pražská Vysoká škola ekonomická bude letos přijímat uchazeče do celkem 21 oborů. Mezi nimi jsou i dva nové - obor Lidské zdroje na Fakultě informatiky a statistiky a Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání na Fakultě financí a účetnictví.

V roce 2007 podali zájemci o studium v bakalářských oborech na VŠE téměř 18 tisíc přihlášek. Nejvíce přihlášek došlo na Fakultu podnikohospodářskou, nejmenší zájem zaznamenala Fakulta managementu.

Účastníci přijímacích zkoušek prospěli v 9 730 případech, v 6 765 případech pak bylo vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu. Počet přihlášených uchazečů značně (zhruba trojnásobně) převýšil předpokládané počty přijatých.

Největší úspěšnost zaznamenali v uplynulém roce uchazeči o studium na Fakultě informatiky a statistiky – přijato bylo 88% těch, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám.

V případě Fakulty managementu a Fakulty mezinárodních vztahů byl přijat přibližně každý druhý uchazeč (úspěšnost 54%, resp. 53%). Podobná úspěšnost byla zaznamenána i v případě Fakulty financí a účetnictví (48%).

Nejméně úspěšní byli vzhledem k značnému převisu poptávky zájemci o studium na Fakultě podnikohospodářské (41%) a Fakultě národohospodářské (25%).

Základ úspěchu - matematika, jazyky, studijní předpoklady

K přijetí na většinu fakult VŠE musí uchazeč absolvovat test z matematiky a cizího jazyka. Na Fakultě mezinárodních vztahů je podmínkou absolvování testu ještě ze druhého cizího jazyka.

Fakulta informatiky a statistiky přijímá i bez přijímacích zkoušek, a to uchazeče, kteří doloží výborný prospěch z anglického jazyka a matematiky. Přijímačkám se mohou vyhnout i uchazeči, jejichž výsledky testu obecných studijních předpokladů z Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) jsou mezi nejlepšími 30%.

Národohospodářská fakulta pak přijímá uchazeče pouze na základě výsledku v testu obecných studijních předpokladů v NSZ.

Podrobnější informace o přijímacím řízení, přihlášky ke studiu a ukázky testů je možné získat na webových stránkách www.vse.cz. Jsou zde rovněž uvedeny podmínky a termíny přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, které VŠE pro zájemce organizuje.