"Je nepřijatelné, aby na některých školách učitelský sbor při hymně zůstal sedět a nezpíval. Vždyť zahájení školního roku nebo slavnosti při zakončení studia jsou významnými událostmi," řekl předseda školského výboru Takaichi Hikichi.

Školský výbor v Kanagawě vyžaduje od škol již od března 2006, aby evidovaly jména učitelů, kteří na ceremoniálních akcích odmítají zpívat národní hymnu Kimigayo. Proti tomuto rozhodnutí se ohradil prefekturální panel na ochranu personálních údajů.

Představitelé panelu se domnívají, že shromažďovat tento druh informací není nutné ani legitimní, protože souvisí pouze s osobním postojem nebo přesvědčením jednotlivce.

Jiného názoru je ale guvernér Shigefumi Matsuzawa, jenž podporuje školský výbor. "Je mezinárodním zvykem respektovat národní hymnu a vlajku. Školský výbor je povinen dohlížet na učitele, kteří to odmítají. Od učitelů, kteří odmítnou povstat a zpívat při hymně, očekávám, že si uvědomují svoji učitelskou zodpovědnost."

Učitelé a zastánci ochrany osobních údajů zvažují možné právní kroky proti kontroverznímu rozhodnutí výboru.