Oproti listopadovému termínu bude účast několikanásobně vyšší. NSZ opět proběhnou na desítkách míst v ČR a na Slovensku.

Počet fakult, které budou v roce 2007/2008 přijímat uchazeče podle Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio, vzrostl na 47.

V přepočtu na uchazeče to znamená, že zhruba 50 tisíc z nich letos bude NSZ absolvovat. Celkový každoroční počet uchazečů o studium na VŠ se u nás pohybuje mezi 120 – 130 tisíci.

Oproti listopadovému termínu proběhnou kromě většinou fakult požadované zkoušky Obecné studijní předpoklady také zkoušky Základy společenských věd a Anglický jazyk.

V listopadovém termínu NSZ absolvovali uchazeči o studium na vysoké škole celkem 1847 zkoušek z předmětů Obecné studijní předpoklady a Matematika. Pro zítřejší termín se studenti přihlásili k 14 081 zkouškám.

NSZ také pro uchazeče o studium na SŠ

Ve stejném termínu se konají také certifikované Národní srovnávací zkoušky pro uchazeče o studium na středních školách a víceletých gymnáziích (pro žáky 5., 7. a 9. tříd).

Jsou organizovány na základě spolupráce společnosti Scio se stovkami středních škol v ČR. NSZ umožňují dětem seznámit se s atmosférou přijímacích zkoušek a podřídit přípravu na ně dosaženému výsledku a doporučení, které každý účastník obdrží. Účastníci obdrží certifikát s výsledkem zkoušky, který mohou využít například při odvolání.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.