V období před podáváním přihlášek na vysoké školy jsou populární všemožné žebříčky poměřující kvalitu jednotlivých fakult. Mezi nejčastější měřítka patří uplatnění absolventů na trhu práce, kvalita vědeckého zázemí nebo publikační činnost pedagogů. Důležitým faktorem je ale i samotný zájem uchazečů o studium na fakultě. Zájem uchazečů zvyšuje fakultám renomé v očích veřejnosti.

V žebříčku deseti nejžádanějších fakult z loňského roku se objevují pouze ty se zaměřením na výchovu budoucích pedagogů, fakulty filozofické, ekonomické, právnické a společenskovědní. Převažují fakulty z Prahy, Brna, ale velký zájem je i o fakulty Palackého univerzity v Olomouci nebo o Fakultu pedagogickou v Hradci Králové. Největší zájem projevili uchazeči o studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kam se loni přihlásilo 7592 uchazečů.

Nejžádanější fakulty se v některých případech značně liší v tom, kolik ze zájemců nakonec přijmou. Zatímco na brněnskou právnickou fakultu přijali loni jen 12% uchazečů, fakulta provozně ekonomická na České zemědělské univerzitě v Praze dokázala uspokojit poptávku poloviny uchazečů.

Nejžádanější fakulty v akademickém roce 2006/07

FakultaPočet uchazečů % přijatých uchazečů
Fakulta filozofická MU Brno759241
Právnická fakulta MU Brno701312
Fakulta filozofická UK Praha669123
Fakulta sociálních studií MU Brno637618
Fakulta pedagogická MU Brno626940
Fakulta filozofická UP Olomouc623436
Fakulta provozně ekonomická ČZU Praha572750
Fakulta ekonomicko správní MU Brno538232
Fakulta pedagogická UP Olomouc501027
Fakulta pedagogická Univerzita H. Králové497433
  Zdroj: www.scio.cz/databaze