Akademie věd České republiky a nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, které Josef Hlávka svou poslední vůlí z roku 1904 zanechal veškerý svůj majetek s posláním podporovat vzdělanost, vědu a umění českého národa, se rozhodly ke 100. výročí Hlávkova úmrtí uspořádat řadu vzpomínkových akcí pod názvem „Jubilejní rok Josefa Hlávky 1908–2008“. UNESCO prohlásilo výročí úmrtí Josefa Hlávky světovým kulturním výročím. Nad akcemi převzal záštitu prezident České republiky a Česká komise UNESCO.

Josef Hlávka (1831 - 1908) se stal díky své stavební kanceláři úspěšným podnikatelem. Svého bohatství využil k podpoře kultury a vzdělanosti českého národa. Hlávka se do historie zapsal i jako zakladatel, iniciátor a první prezident „České akademie pro vědy, slovesnost a umění“. V umělecké a kulturní oblasti Josef Hlávka například hradil první kompletní překlad Shakespearova díla, podporoval takové osobnosti jako byl Julius Zeyer či Oskar Nedbal.

Nadace podporuje vědce a nadané studenty

"Hlávkova" nadace dodnes nabízí finanční podporu úspěšným vědcům a nadaným studentům. A to udílením stipendií, cen nebo vydavatelskou činností.

Hlávkovo jubileum připomene v průběhu celého roku několik významných událostí, které jsou spojeny s různými oblastmi vědy a umění, jimž se Josef Hlávka věnoval. Jelikož Hlávkovy aktivity byly nesmírně pestré, je i program jubilejního roku značně bohatý. Některé z akcí již proběhly v lednu.

Únorový program akcí připomínající Hlávkovo jubileum

  • Cyklus přednášek Josef Hlávka v Městské knihovně v Praze

6. února ( 17:00 hodin) Josef Hlávka – architekt (Bc. K. Ksandr)
13. únor Josef Hlávka a výtvarné umění (doc. J. Kotalík)
20. únor Josef Hlávka a literatura (prof. V. Viktora)

  • 14. února Kolokvium a komorní koncert Pocta Josefu Hlávkovi 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Kaple sv. Kříže v budově Gynekologicko-porodnické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

Seznam dalších akcí pořádaných k Hlávkovu jubileu v průběhu letošního roku naleznete na http://www.hlavka-jubilejni-rok.cz/