Oproti běžnému dni otevřených dveří proběhla prezentace školy v neformálním duchu. Po úvodním slovu zástupců fakulty, kteří všechny přítomné seznámili s průběhem studia i přijímacího řízení, mohli položit své dotazy i návštěvníci z publika. Většinu otázek položili prostřednictvím písemného chatu. Hosté z Národospodářské fakulty využili komunikace pomocí mikrofonu.

Před reprezentanty Národohospodářské fakulty VŠE tentokrát nezasedli studenti, nýbrž jedinci velmi extravagantního vzhledu. Ve virtuálním světě Second Life každý vystupuje prostřednictvím svého avatara. Ten může vypadat jako lidská postava, někteří však mají podobu zvířat nebo všemožných monster. Den otevřených dveří navštívil například i avatar s kočičí hlavou.

Na závěr se tleskalo i mňoukalo

Tazatele zajímalo, čím se Národohospodářská fakulta liší od jiných ekonomicky zaměřených fakult v naší republice nebo jak moc jsou při studiu důležité matematické znalosti. Pouze jednoho z návštěvníků představitelé fakulty nepotěšili. Na dotaz, jestli fakulta umožňuje dálkové studium, se mu dostalo záporné odpovědi.

Od přítomných návštěvníků, kteří dorazili na náměstí československého města Bohemia, si i přesto zástupci Národohospodářské fakulty VŠE vysloužili aplaus. Ozvalo se i spokojené zamňoukání. "Je vidět, že jste moderní škola," poznamenal jeden z účastníků premiéry v Second Life. Přestože den otevřených dveří byl připraven částečně zábavnou formou, návštěvníci se dozvěděli řadu zajímavých informací.