Studie srovnávající akademické svobody je dílem Terrence Karrana z Lincolnské univerzity. Autor však ve své práci zohledňoval pouze podmínky, které vytváří pro akademické svobody legislativa dané země.

Karranovi kritici upozorňují, že realita může být od právního rámce mnohdy vzdálená.

Terrence Karran ve své komparaci zohledňoval například, jak jsou akademické svobody a svoboda slova chráněny ústavou, jak mají jednotlivé země upravenu legislativu vztahující se k akademickým svobodám, jmenování rektorů nebo autonomii akademických institucí.

Česká republika dosáhla ve všech oblastech nejlepšího možného stupně hodnocení, stejně jako Slovinsko, Maďarsko, Španělsko a Finsko.

Na chvostu žebříčku skončila paradoxně autorova rodná země, Velká Británie. Nedostatenčně chraní akademické svobody i nizozemská či dánská legislativa.