V Praze sídlí celkem tři lékařské fakulty Univerzity Karlovy. K jejich rozdělení došlo v roce 1953. Specifika jednotlivých fakult spočívají v odborném zaměření a ve způsobu výuky. Všechny tři navíc využívají pro výuku a výcvik jiné nemocniční kliniky.

Jak se lze dočíst na stránkách 2. lékařské fakulty, číselná označení fakult vzniklo až v roce 1990. Děkan Ondřej Hrušák nyní vyzývá akademickou obec a absolventy 2. lékařské fakulty UK v Praze k diskusi, zda by instituce neměla být přejmenována. V úvahu připadá varianta Lékařská fakulta Motol.

"V zahraničí by nám jistě pomohlo, že ve většině jazyků je název „Motol” srozumitelně vyslovitelný. Případná změna by nám pomohla, pokud vzniknou univerzitní nemocnice a naplní se předpoklad, že z Fakultní nemocnice Motol bude Univerzitní nemocnice Motol," uvedl svůj osobní názor děkan Ondřej Hrušák, jenž se podle svých slov přiklání k tomuto názvu dlouhodobě.

O možnosti přejmenování fakulty budou v dubnu tohoto roku hlasovat akademičtí senátoři. K vytříbení názoru jim má dopomoci diskuse akademické obce a následně i hlasování v internetové anketě. Děkan Hrušák předesílá, že konečný výsledek hlasování Akademického senátu je připraven plně respektovat. Bez ohledu na to, zda fakultě zůstane současný název, nebo se změní, má dojít k její větší propagaci.