Tento týden by měli zbystřit například zájemci o studium na stavebních fakultách. Brněnská (na VUT) pořádá den otevřených dveří v sobotu, pražská (na ČVUT) již o den dříve.

Mezi Prahou a Brnem mohou volit i zájemci o společenskovědné obory. Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze pořádají v tomto týdnu den otevřených dveří jednotlivé instituty samostatně. Institut politologických studií zve uchazeče o studium na úterý 15. ledna, Institut ekonomických studií pořádá svůj informační den ve středu 19. ledna. Konkurenční Fakulta sociálních studií v Brně pořádá den otevřených dveří v pátek 18. ledna.

Národohospodářská fakulta VŠE bude mít v pátek také svůj den otevřených dveří. Nepůjde však o klasickou akci, kdy uchazeči navštěvují sídlo instituce. Národohospodářská fakulta VŠE absolvuje premiéru ve virtuálním světě Second Life, kde uspořádá svůj virtuální den otevřených den.V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku se na den otevřených dveří v Second Life chystá i Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Fakulta sociálních studií MU v Brně či Filozofická fakulta UP v Olomouci.

Dny otevřených dveří na fakultách VŠ v tomto týdnu:

Úterý 15. ledna
Škoda Auto Vysoká škola, Mladá Boleslav
Fakulta chemicko technologická, Univerzita Pardubice

Středa 16. ledna
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
Vysoká škola polytechnická, Jihlava
Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci

Čtvrtek 17. ledna
Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita

Pátek 18. ledna
Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně
Fakulta ekonomicko správní, Univerzita Pardubice
Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni

+ virtuální den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE v Second Life

Sobota 19. ledna
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze