Společnost Scio spolupracuje se stovkami středních škol na přijímacích zkouškách (připravuje pro ně a vyhodnocuje testy) a z těchto zkušeností vychází i při organizaci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). NSZ, které připravují účastníky přijímacích zkoušek po praktické i teoretické stránce, jsou pořádány už desátým rokem a ročně se jich účastní okolo 7 tisíc dětí.

NSZ z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (kompletní sestava k přijímacím zkouškám) mohou děti absolvovat ve 12 městech po celé ČR. Každý účastník obdrží certifikát s výsledkem zkoušky, podrobný rozbor svých výsledků, včetně doporučení k výběru školy a k další přípravě. Zjistí, jaké jsou jeho vědomosti v porovnání s ostatními vrstevníky a jak na něj působí atmosféra zkoušek.

Národní srovnávací zkoušky

Pro koho
Žáci 9. tříd hlásící se na SŠ, žáci 5. a 7. tříd hlásící se na víceletá gymnázia.

Kdy
Termín konání Národních srovnávacích zkoušek je 9. 2. 2008. Uzávěrka přihlášek pro rodiče, kteří chtějí výsledek obdržet poštou, je už 17. 1. 2008. Více informací naleznete zde.

Místa konání:
Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Teplice, Zlín

Předměty:
Český jazyk, Matematika a Obecné studijní předpoklady

Tip na využití výsledku
Uchazeči o studium na SŠ a víceletých gymnázií mohou výsledek použít v přijímacím řízení. Jedná se o certifikované zkoušky, jejichž výsledek hodnověrně dokládá, stejně jako v případě NSZ na VŠ, studijní předpoklady uchazeče. Střední školy mohou přihlédnout k výsledkům z NSZ při odvolání.