S internetem přišly nové metody učení, které využívají možnosti propojení zdrojů a interakce se studentem. Pro středoškoláky je dnes k dispozici již řada výukových serverů, kde lze nalézt obrovské množství interaktivních cvičení. V nabídce výukových webů můžeme nalézt i písemky nanečisto nebo vědomostní hry. Učení s internetem je zvláště vhodné pro ty, které nebaví každodenní příprava. Předností výukových serverů je, že dokáží připravit na libovolnou zkoušku nebo písemku ve velmi krátkém čase.

Znalosti ze střední se nehodí jen do televizních soutěží

Studenti na gymnáziích často kritizují, že se musejí učit zbytečnou spoustu předmětů, které nikdy nepoužijí. Chystají se třeba na medicínu, potřebovali by se soustředit na biologii, chemii nebo fyziku, a přitom se nevyhnou dějepisu, základům společenských věd a zeměpisu. K čemu mít v hlavě letopočty, vše o životě Nezmara obecného, nebo fáze Národního obrození? Jediné využití těchto podrobných znalostí student zažije jen v kvízech a televizních soutěžích. Všechny tyto vstřebané informace ale mají širší dopad, než se bezprostředně může zdát.

Student se spolu s látkou učí principy a souvislosti, které jsou základem pro další vzdělání. Trénuje svou mozkovou kapacitu, schopnost soustředit se a propojovat informace. Ale i konkrétní znalosti mohou být v životě důležité. Pro většinu lidí znamená střední škola poslední možnost v životě věnovat se všeobecnému vzdělávání. Co se například ze zeměpisu nenaučíte na střední, těžko kdy dohoníte. A nikdy nevíte, kdy se vám znalost hlavního města Peru bude hodit.

Tipy na učení nejen na střední škole

1. Snažte se látku dobře pochopit, jinak nemá učení smysl.
2. Obecné poznatky spojujte s konkrétními příklady a nový poznatek srovnávejte s tím, co již znáte.
3. Když vám není něco jasné, klaďte otázky. Jsou projevem zájmu, ne neschopnosti.
4. V rozsáhlém celku učiva věnujete pozornost střední části učiva, kdy ubývá sil, pozornosti a motivace.
5. Alespoň půlku času věnujte samostatnému vyjádření obsahu: podtrhávání, kreslení schémat, nahlas se učit.
6. Obtížné a důležité učivo opakujte vícekrát v kratších časových úsecích s rozložením do více dnů.
7. K učení využívejte i tzv. ztrátové časy, např. v dopravním prostředku.
8. Ihned po výkladu si čerstvé učivo přečtěte (předcházíte tím zapomínání).
9. Individuální učivo kombinujte se společnou činností - vzájemné zkoušení, konverzace v cizím jazyce, vysvětlování si obtížných míst…
10. V domácí přípravě nezačínejte obtížným předmětem, ale taky si ho nenechávejte na konec, kdy jste již unaveni.

Převzato z časopisu StudentIN