Orientaci ve světě médií budou studenti prokazovat například tím, že vytvoří propagační materiály pro hudební album nebo počítačovou hru. Zkoušejícím budou předkládat reklamní plakát, rozhlasovou upoutávku či krátký film. Dílo zveřejní na svém MP3 přehrávači nebo blogu. Další součástí zkoušky A-level bude taktéž analýza rozhlasového nebo televizního pořadu.

Část expertů na vzdělávání se však na nový způsob skládání zkoušky dívá s rozpaky. Především angličtináři preferují, aby studenti uměli jasně formulovat své názory a prodat to, co se naučili, formou písemné eseje. Počet mladých lidí, kteří mají problémy se čtením a psaním se totiž podle nich zvyšuje. Na vině jsou krátké textové zprávy, neformální internetová komunikace a jiné multimediální prostředky.

Mediální studia jsou u studentů velmi populární, což se nelíbí zástupcům průmyslového sektoru, jež pro globální konkurenceschopnost své země považují za důležité, aby se mladí lidé věnovali přírodovědným a technickým oborům.

Již v příštím roce by mělo novou formou maturitní zkoušky z mediálních studií projít téměř třicet tisíc studentů. Zastánci revoluční myšlenky doufají, že absolventům zkouška pomůže při hledání zaměstnání.