Ve výzkumu berlínské Svobodné univerzity (Freie Universität Berlin), kterého se zúčastnilo 5 tisíc středoškoláků ze čtyř spolkových zemí, odpovídali respondenti na otázky dotýkající se historie bývalé Německé demokratické republiky. Průzkumu se tedy zúčastnili jedinci narození až po sjednocení Německa. Přesto názor dvou třetin studentů, kteří nepovažovali NDR za diktaturu, vyvolal znepokojení a úvahy, zda jsou mladí Němci dobře informování o vlastní historii.

Dalším často se objevujícím mylným názorem v průzkumu bylo, že v NDR existovaly svobodné volby a Helmut Kohl byl jedním z hlavních politických představitelů země. Studenti se také domnívali, že před rokem 1989 bylo ve východní části země nižší nájemné, lepší zdravotní péče a vyšší kvalita životního prostředí než dnes.

Viníci? Učitelé

Podle Moniky Deutz-Schröderové, jedné z autorek výzkumu, mají pozitivní náhled na NDR na svědomí učitelé. Na vině je přitom buď samotná neznalost nebo jejich politické přesvědčení. "Studenti si naříkají, že téma je v hodinách buď ignorováno, nebo přehlíženo," uvedla Deutz-Schröderová pro Deutsche Welle.