Celkový podíl mužů a žen na vysokých školách je v tuzemsku poměrně vyrovnaný. Mírnou převahu mezi studenty mají přesto ženy, které se na celkovém čísle více než 320 tisíc studentů českých VŠ podílejí z 53 %. Muži převažují pouze v případě doktorského studia.

Jak lze ale vyčíst ze statistik, některé studijní obory na VŠ jsou vyloženě ženskou či mužskou parketou. Ženy mají nejsilnější pozici v učitelských oborech a oborech se zaměřením na sociální péči. Pouze každý čtvrtý student v této oblasti je muž. Mírnou převahu mají ženy například i v ekonomických, humanitních a společenskovědních oborech. S nejvyrovnanějším podílem studentů obou pohlaví se setkáme na právech.

Studentů kultury a umění je jako šafránu

Mužským světem jsou naopak technické obory, ve kterých usiluje o získání diplomu vůbec největší počet studentů VŠ. V technických oborech je zastoupena celá čtvrtina vysokoškolských studentů v ČR. Naopak nejméně početná skupina se věnuje studiu kultury a umění.


Celkem ŽenyMuži
Vysoké školy celkem323 765 171 044 152 721
Přírodní vědy a nauky25 382 10 589 14 793
Technické vědy a nauky81 932 19 605 62 327
Zemědělsko-lesnické a veter. vědy a nauky12 544 7 126 5 418
Zdravotnictví, lékař. a farmac. vědy a nauky24 714 17 616 7 098
Humanitní a společenské vědy a nauky49 608 31 906 17 702
Ekonomické vědy a nauky72 137 43 285 28 852
Právní vědy a nauky14 223 7 516 6 707
Pedagogika, učitelství a soc. péče43 112 33 063 10 049
Vědy a nauky o kultuře a umění7 615 4 555 3 060
Zdroj: SIMS – matrika studentů VŠ, 2006