Nabídka v této oblasti je široká: na našem trhu působí řada agentur specializujících se na přípravné kurzy, rovněž mnohé fakulty organizují pro uchazeče nejrůznější setkání a vzdělávací akce.

Mohlo by se tedy zdát, že vybrat správný kurz je záležitostí několika minut. Na druhou stranu, ceny kurzů nebývají nízké a kvalita jednotlivých kurzů (i v rámci jedné agentury) se může dosti výrazně lišit. Jak tedy postupovat při volbě vzdělávací agentury a konkrétního kurzu?

Chtěli bychom vám poskytnout několik podnětů, které by vám mohly výběr vzdělávací agentury usnadnit. Opíráme se přitom o zkušenosti a informace získané při moderování diskusního fóra www.prijimacky-tsp.cz.

Vyžadujte konkrétní informace – nejdůležitější bod

Každé důležité rozhodnutí by se mělo opírat především o kvalitní informace. V případě přípravného kurzu jde především o to, kdo bude vaším lektorem, jaké má zkušenosti s výukou a jak se angažuje v oblasti přijímacích zkoušek. Ideální je, pokud se můžete zúčastnit ukázkové hodiny nebo lektora přímo kontaktovat a zeptat se ho na vše, co vás zajímá.

Detailně se seznamte s obsahem kurzu a dodávanými studijními materiály a konzultujte je se svými vyučujícími a spolužáky. Nejlepší je, máte-li možnost hovořit s těmi, kteří daným přijímacím řízením již prošli a mohou vás upozornit na to, co je při přípravě nejdůležitější.

Získáte zaplacením kurzu pouze přístup na výuku, anebo i něco navíc? Pamatujte na to, že množství dodávaných materiálů výrazně závisí na zvoleném kurzu: v případě dlouhodobých kurzů jde zpravidla o publikace v papírové podobě, v případě kratších kurzů se může jednat jen o slevy na několik vybraných učebnic.

Pozor, věta „Doplňkové studijní materiály zdarma.“ může znamenat: „na kurzu dostanete pár okopírovaných stránek z dřívějších přijímaček (… a o zbytek se postarejte sami)“. A zde jsme opět u prvního bodu: vyžadujte naprosto konkrétní informace!

Cena kurzů není zanedbatelná a vy máte právo dozvědět se vše, co vás zajímá. Platíte si jen účast na kurzu, anebo se vám dostane komplexní přípravy na přijímačky? Jsou v ceně kurzu konzultace přes internet nebo e-learningová podpora studia? Literatura? Dostatek cvičných testů včetně řešení?

Vyzkoušejte si kritické a analytické myšlení v praxi...

* Udělejte si tabulku, v níž porovnáte nabídky jednotlivých agentur podle měřitelných kritérií (jednotlivé služby, součásti kurzu).

* Při rozhodování dávejte přednost svému úsudku a intuici, ne reklamním heslům.

* Zajímejte se o zkušenosti vašich kamarádů a známých – nezapomeňte ovšem, že se jedná o zkušenosti s konkrétním kurzem a konkrétním lektorem.

* Větší neznamená nutně lepší. Velké agentury vypisující desítky kurzů se často potýkají s fluktuací lektorů a tak se snadno může stát, že do vašeho kurzu zamíří lektor, který učí poprvé. Mnohé velké agentury věnují velké množství energie a financí na interní záležitosti, marketing a reklamu a mají méně času na zavádění inovací a nápadů do výuky.

* Nevěřte líbivým číslům. Statistiky úspěšnosti absolventů kurzů jsou bezcenné, není-li k nim k dispozici příslušná metodika – statistiky mohou skutečný stav značně zkreslovat.

* Mějte na paměti, že konečný efekt záleží také na vašem úsilí a času, který věnujete samostudiu.