Projekt (Tiché vzdělávaní - Soubor e-learningových učebních materiálů (nejen) pro neslyšící) vznikl ve spolupráci Federace rodičů a přátel sluchově postižených (FRPSP) a Institutu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. FRPSP je občanským sdružením rodičů, přátel a profesionálů, které hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů. V čele řídícího výboru vzdělávacího projektu stojí docent Jaroslav Hrubý.

Tiché vzdělávání je financováno z rozpočtových zdrojů České republiky, hlavního města Prahy a Evropských sociálních fondů. Projekt byl zacílen na zdravotně postiženou mládež z Prahy ve věku do 25 let.

Schopnosti neslyšících mají v rukou učitelé

V rámci projektu vzniklo šest kurzů zaměřených na využití počítačů, internetu nebo zvýšení kompetencí neslyšících v oblasti čtené a psané češtiny. Vedle učebních textů studenti využívali i videoklipy s výkladem ve znakové řeči. Srozumitelnost kurzů byla ověřena prezenční formou. Posléze probíhala výuka i distanční formou zvanou e-learning. Po ukončení projektu budou na začátku příštího roku kurzy přístupné na CD a DVD.

Sluchově postižení potřebují více než jiní kolem sebe kvalitní pedagogy. "Záleží na učitelích, zda z neslyšícího dítěte vyroste postižený člověk, který nedokáže bez pomoci ani vyplnit složenku, nebo vysokoškolák," uvedl Jaroslav Hrubý.