Ivo Beneda byl zvolen kandidátem na děkana Právnické fakulty rozdílem jednoho hlasu v červnu. Rektor Palackého univerzity Lubomír Dvořák však vítěze volby v akademickém senátu odmítl jmenovat děkanem, neboť podle něj nedisponoval potřebnými zkušenostmi pro výkon funkce. Olomoucká univerzita je v otázce správnosti rektorova postupu rozdělena.

Beneda se chtěl proti rektorovu rozhodnutí bránit ve správním řízení, což však ve svém usnesení odmítlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ivo Beneda pak podal proti usnesení ministerstva rozklad.

Na děkana kandidují tři uchazeči

Předchozímu děkanovi Právnické fakulty Michalu Malackovi skončilo funkční období již v říjnu. Poté byl pověřen výkonem pravomocí děkana Michal Bartoň. V nové volbě, která proběhne v Akademickém senátu Právnické fakulty 19. prosince, se bude o funkci děkana ucházet doktor Petr Langer, docentka Naděžda Šišková a profesorka Milana Hrušáková.

V České republice jsou na veřejných vysokých školách kromě té olomoucké ještě tři právnické fakulty. A to v Plzni, Praze a Brně.