Jak uvádí deník La Repubblica, varovný signál o stavu italských privátních škol vzešel z výsledků mezinárodní studie PISA. Žáci z veřejných středních škol se s kolegy z privátních institucí mohou srovnávat pouze na úrovni čtenářské gramotnosti, kde zaostali jen v zanedbatelném měřítku. V matematice a přírodních vědách však v Itálii existuje obrovský rozdíl mezi dovednostmi žáků z privátních a veřejných škol.

V některých vyspělých západoevropských zemích přitom žáci ze soukromých škol předčili v průzkumu kolegy ze státních či veřejných škol. Tak tomu bylo například Ve Velké Británii, v Německu či Španělsku.

Špatný výsledek italských privátních škol není veřejnosti lhostejný, neboť soukromé instituce jsou na Apeninském poloostrově dotovány z veřejného rozpočtu. Dlouhá léta se v Itálii vede diskuse, zda-li je tento postup oprávněný.

Výsledek z průzkumu PISA nahrává další argument kritikům, kteří požadují, aby soukromé školy byly financovány jen z privátních zdrojů.