Čerstvě vydané propagační DVD z dílny Výzkumného ústavu pedagogického nese název "Rozhovory o školské reformě – ŠVP očima (nejen) učitelů". DVD je určeno hlavně pro školy, základní poslání ŠVP ale představí i učitelům a studentům. Kromě výpovědí ředitelů a učitelů z pilotních gymnázií, která již mají dostatek zkušeností s tvorbou školního vzdělávacího programu, nabízí i ohlédnutí za příčinami vedoucími k přijetí reformní koncepce.

Jak tvrdí Jana Palečková z Ústavu pro informace ve vzdělávání, první výzvy k tomu, aby Česká republika systém výuky přehodnotila a změnila, vzešly z mezinárodní zkušenosti. Jedním z konkrétních impulsů byl výsledek výzkumu TIMS v matematických dovednostech. Zatímco žáci z českých základních škol v mezinárodním srovnání excelovali, na konci střední školy jejich výsledky zapadly do podprůměru.

Školy přizpůsobují výuku regionálním specifikům

Podle Jany Strakové, jedné z předních tuzemských odbornic na vzdělávání, se dnešní školy musí naučit reagovat na dynamické změny ve společnosti. Škola ztratila dominantní pozici distributora informací. V dnešní době musí tedy učitelé děti spíše učit, jak s informacemi pracovat, domnívá se Jana Straková. Dalším důvodem k reformnímu kroku ve vzdělávacím procesu byla podle ní globalizace pracovního trhu. Zatímco dříve absolventům postačovala konkurenceschopnost ve vztahu k jedincům, kteří prošli stejným vzdělávacím systémem, v současné době musí obstát v konkurenci absolventů z celého světa.

Jedním ze zásadních reformních kroků je uvedení školního vzdělávacího programu (ŠVP) do praxe. ŠVP dává v první řadě větší autonomii samotným školám v tom, jakým způsobem budou své žáky učit. Jiří Růžička z pražského Keplerova gymnázia vítá, že si škola může vytvořit vzdělávací program, jenž odpovídá podmínkám v daném regionu, zaměření dětí i pracovním příležitostem v blízkém okolí.

Reforma je závislá i na pedagogických fakultách

Ředitelé středních škol podotýkají, že současný přístup k výuce není v českém prostředí žádnou novinkou. Před zavedením ŠVP ale školy postupovaly intuitivně a nesystematicky. To se nyní musí změnit. Záleží ale také na tom, jak se podaří zaškolit budoucí učitele.

"Jako velmi důležitou oblast, které je třeba věnovat pozornost, vidím počáteční vzdělávání učitelů. To znamená získat pedagogické fakulty pro aktivní spolupráci na kurikulární reformě, aby vybavovaly učitele, kteří odchází z pedagogických fakult do praxe těmi dovednostmi, které jim umožní cíle kurikulární reformy na školách dobře naplňovat," myslí si Jana Straková.

Přestože DVD představuje reformu českého školství především v pozitivním světle, postoje pedagogické veřejnosti k reformě jsou spíše negativní. Samotní ředitelé škol jsou k reformním krokům shovívavější.