Prvním z moderních technologických vynálezů, které měly na svědomí vrásky na čele nejednoho učitele, byly mobilní telefony. Určitě každý učitel si zažil ten pocit bezmoci, když uprostřed výkladu důležité a obtížně pochopitelné látky zazvonil některému z neohleduplných žáků přístroj zvaný mobil. Kantoři, jež se začali tomuto zlozvyku bránit zabavováním telefonních přístrojů, narazili na odpor a hněv rodičů. Řada škol proto musela začlenit nařízení o zákazu používání mobilních telefonů přímo do školního řádu.

Zatímco využití mobilních telefonů ve třídách naprostá většina učitelů odmítá, jinak je tomu v případě počítačů. Mnoho učitelů podporuje myšlenku, aby studenti při výuce pracovali například s notebookem. Za tímto účelem se modernizují učebny i přednáškové auly. Čím dál častěji jsou školní prostory vybaveny bezdrátovým připojením k internetu. Ve vyspělejší části světa si studenti začínají zvykat na laptopy místo tradičních sešitů.

Není však žádným tajemstvím, že počítač může při studiu pomáhat, ale i odvádět pozornost. Znudění žáci se místo plnění učitelem zadaných úkonů věnují spíše chatování nebo surfování po zábavných internetových stránkách. Pro kantora je velmi obtížné kontrolovat, zda se každý ve třídě věnuje pouze tomu, čemu se věnovat má.

Nahradí učebny chatovací místnosti?

Proto například kanadská společnost Smart Technologies vymyslela počítačový software, jenž umožňuje vyučujícím sledovat veškeré aktivity žáka na počítači. Jenže studentská vynalézavost nezná mezí. Firma již zaregistrovala, že se studenti pokoušejí vymyslet crack, tedy program, který by omezil funkčnost softwaru pro učitele.

Najdou se ale i pedagogové, jejichž cílem je najít střední cestu - spojení příjemného s užitečným. Například Scott Carlin vyzývá studenty, aby přišli s vlastní iniciativou. "Pokud studenti vymyslí způsob využití chatovacích místností na internetu či instant messengerů k prezentaci referátů a studijních poznatků, budu zajisté pro. Ale zatím jsem se ve většině případů setkal s tím, že podobných věcí využívají pouze za účelem zábavy," uvedl pedagog pro New York Times.