Iniciativa s názvem Univerzita studentů bez hranic žádá komunistický režim, aby toleroval autonomní univerzity a zároveň znovu otevřel Katolickou univerzitu sv. Tomáše z Villanuevy v Havaně. Havanská univerzita byla uzavřena dva roky poté, co se Fidel Castro ujal vlády nad Kubou po porážce režimu jiného diktátora Fulgencia Batisty.

"Podporujeme kulturu svobodného myšlení navzdory represím a zastrašování, kterému jsme vystavováni", cituje jednoho z organizátorů podpisové akce, Nelsona Rodrigueze, International Herald Tribune.

Přes dva tisíce ze signatářů petice patří mezi univerzitní studenty z různých částí ostrova. Svým podpisem se však připojili i pedagogové nebo mladí zaměstnanci z řad odborníků s univerzitním vzděláním, dále také katolíci a intelektuálové.

Sběr podpisů probíhá již od loňského roku. Cílem organizátorů je nasbírat deset tisíc podpisů, což je formální podmínkou k tomu, aby se peticí zabývali i kubánští zákonodárci. Organizátoři celé iniciativy si však uvědomují, že jejich výzva bude s největší pravděpodobností komunistickým režimem odmítnuta. Přesto se jim dostalo významné publicity v zahraničí, například v americkém státě Miami, kde žije početná komunita kubánských exulantů.

Podle národních statistik studovalo na místních univerzitách v loňském akademickém roce na Kubě 650 tisíc studentů. Ostrovní stát osidluje celkem přes 11 miliónů obyvatel.