Některé školy již mají zkušenost s náboženskou výukou pro Muslimy zažitou. Zapojily se totiž do pilotní fáze projektu, který podporuje zařazení předmětů s výkladem o náboženství do školního rozvrhu. Dosud výuka probíhala ve spolkových zemích Bavorsko a Severní Porýní-Vestfálsko.

Žáci mají k dispozici jedinečnou učebnici, která je seznamuje s historií Islámu, náboženskými tradicemi i odlišnými náboženskými směry. Rozhodnutí, zda se do projektu také zapojí, závisí na jednotlivých spolkových zemích. Podle prvních zpráv je o výuku zaměřenou na Islám velký zájem.

Předmět by měl pomoci k začlenění nejmladší generace muslimů do německé společnosti. V to doufají politici, učitelé i rodiče. „Když se děti učí o svém náboženství, je u nich mnohem větší naděje, že se stanou součástí německé společnosti,“ myslí si i Remzi Güneysu, představitel islámské komunity v Erlangenu.

Islám je nejpočetněji zastoupeným minoritním náboženstvím v Německu co do počtu vyznavačů této víry. Odhaduje se, že v Německu žije kolem 3,3 milionů muslimů, mezi nimiž převažují sunnité. Největší vlna muslimských imigrantů přišla do Německa v období mezi padesátými a sedmdesátými lety minulého století.