Kombinovaná forma studia je co do obsahu rovnocenná s denním studiem. Dobrou zprávou bude pro řadu zájemců fakt, že veřejné vysoké školy nabízejí tuto formu studia bezplatně. Kombinovaná forma je založena především na samostudiu a na písemném či elektronickém kontaktu s vyučujícími.

Dálkové studium je vhodnou alternativou ve chvíli, kdy zaměstnavatel pobízí zaměstnance k tomu, aby si zvýšili svoji kvalifikaci. Jinou než prezenční formu studia v uplynulých letech také hojně využívali lidé, jimž bylo studium na VŠ v minulém režimu z politických důvodů zapovězeno.

"Student v kombinované formě může zvládnout studium ve shodné době a s větším časovým komfortem přinejmenším z hlediska organizace svého vlastního času. Má možnost individuálně si organizovat výuku, konzultace jsou jedenkrát až třikrát za semestr výhradně v pátek a v sobotu, komunikace je plně elektronizovaná, ať už na úrovni student-pedagog nebo student-fakulta," shrnuje přednosti kombinované formy studia Jan Holzer, proděkan Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě.

Kombinovaná forma se nehodí pro všechny obory

V kombinované formě studia však nelze počítat s takovými výhodami jako je nárok na ubytovací stipendium nebo ubytování na koleji. Taktéž stravování v menze nebo možnost využití mezinárodní studentské karty ISIC nejsou takzvaným "dálkařům" k dispozici. "Minusem pro řadu adeptů bude odlišný statut studenta této formy z hlediska státu," zmiňuje Jan Holzer i negativní stránku studia v neprezenční formě.

Na některých fakultách je zájem o kombinovanou formu studia tak velký, že jsou fakulty donuceny odmítat více uchazečů než je tomu v případě o zájemců o denní studium. Ne ve všech oborech je kombinovaná forma studia možná. Například medicínu lze vystudovat pouze prezenčně, taktéž zdravotnické obory nejsou ve většině případů v jiné než denní formě dostupné. Naopak učitelství nebo humanitní obory lze najít v nabídce kombinované formy studia často.

Informace o dostupnosti kombinované formy studia je nejlépe hledat přímo na stránkách příslušných fakult.