Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi skončila Česká republika osmá. Výsledky českých žáků byly vzhledem k průměru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nadprůměrné. Češi za sebou zanechali i Spojené státy, které jsou známy vysokými investicemi do oblasti vědy a vzdělání.

PISA (Program for International Student Assessment) je mezinárodní srovnávací studie, jejíž koordinace spadá do činnosti OECD. Výzkum PISA probíhá ve tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen důraz na jednu ze tří uvedených oblastí tak, aby o ní bylo možno získat detailnější informace. První sběr dat v roce 2000 kladl větší důraz na oblast čtenářské gramotnosti, v roce 2003 byla hlavní oblastí matematická gramotnost a v roce 2006 to byla právě přírodovědná gramotnost. Počet zemí, které se zapojily do výzkumu, oproti roku 2003 vzrostl. Tehdy byli porovnáváni žáci ze 41 zemí. Výzkum pracuje s dětmi ve věku kolem patnácti let.

V minulém srovnání skončila Česká republika na devátém místě. Statisticky významnější byly tehdy pouze výsledky žáků z Finska a Japonska.

Výsledky s pořadím jednotlivých zemí za rok 2006 byly publikovány již tento týden. Podrobnější zprávu však OECD zveřejní 4. prosince. Výsledky výzkumu PISA se setkávají s publicitou po celém světě. Například v zemích, které dosáhnou špatných výsledků, studie často vyvolá diskusi, zda by se neměl změnit přístup ke vzdělávání žáků v daném oboru.

Žebříček PISA v přírodních vědách za rok 2006

1.Finsko563
2.Hongkong542
3.Kanada534
4.Tchaj-wan532
5.-6.Estonsko531
5.-6.Japonsko531
7.Nový Zéland530
8.Austrálie527
9.Nizozemí525
10.-11.Lichtenštejnsko522
10.-11.Jižní Korea522
15.Česká republika513
Zdroj: www.pisa.oecd.org