Poslední mezinárodní výzkum PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ve čtenářských dovednostech byl proveden v loňském roce. Výzkum se koná v pětiletých cyklech. Naposledy se do něj zapojilo 41 zemí. Česká republika se do hodnocení nezapojila, přestože tak učinily všechny její sousední země.

V roce 2006 patřilo prvenství Rusům. Rusové se umístili těsně před žáky z Hongkongu a ze Singapuru. Zajímavý je fakt, že lepších výsledků dosahovaly ve většině států dívky. Až na konci žebříčku se ocitl Kuvajt, Maroko a poslední Jižní Afrika. Výsledek znepokojil například Angličany, kteří se oproti předchozímu měření zhoršili. Anglie byla v roce 2001 v čele žebříčku společně s Nizozemskem a Švédskem. Čtenářské dovednosti desetiletých dětí se však ve všech těchto zemích změnily k horšímu.

Kromě čtenářských dovedností výzkum zjišťuje i oblibu ve čtení knih u dětí. V poslední době se například zvyšuje čas, který děti věnují počítačům. Čtení pro zábavu se pak věnují méně.

Přestože v našich zeměpisných šířkách umí číst téměř každý, celosvětově není situace natolik příznivá. Podle Organizace spojených národů na naší planetě nesplňuje kritéria gramotnosti 781 miliónů dospělých obyvatel. To je zhruba každý pátý.